Trời đã ban cho bạn chất giọng, chúng tôi chỉ cần "lôi ra" bằng cách hướng dẫn cho bạn những kỹ thuật căn bản về thanh nhạc cũng như nhạc lý và xướng âm rồi để bạn tự thể hiện cảm xúc của riêng mình (Ở đây chúng tôi không đào tạo để hát nhạc thính phòng). Vì thoạt tiên là bạn hát cho chính bạn, sau đó mới hát cho mọi người.

Các nhánh bộ môn thanh nhạc:

*** THANH NHẠC để phát triển năng khiếu

- Học 1 thầy 1 trò

- Học viên được luyện thanh, học nhạc lý và tập bài hát.

* Điều kiện:

- Cần thử giọng trước

- Học thêm 1 loại nhạc cụ để hỗ trợ việc tự luyện tập sau này.

*** HỌC HÁT

- Học theo nhóm

- Học viên được luyện thanh cơ bản: lấy hơi, nhả chữ, nhạc lý và tập bài hát.

* Điều kiện:

- Đăng ký theo nhóm.