• Quang Tiến tại trường Văn Hóa Nghệ Thuật TP HCM

  • ĐH An Giang (2008) - Thầy Quang Tiến trong một buổi giao lưu với các SV đến từ Anh Quốc

  • Quang Tiến tại Trường Văn Hóa Nghệ Thuật Tp.HCM

  • Thầy Quang Tiến đệm piano tại Nhạc Viện TPHCM từ năm 1997 đến 2007

  • Thầy Quang Tiến cùng các giảng viên khoa thanh nhạc Nhạc Viện Tp.HCM

  • Thầy Quang Tiến cùng sinh viên trong ngày tốt nghiệp

  • Thầy Quang Tiến cùng ban Giám Khảo tại một cuộc thi văn nghệ

  • Thầy Quang TIến đang biểu diễn trong chương trình Xuân Và Tuổi Trẻ tại Đại Học Sài Gòn

  • Thầy Quang Tiến cùng giảng viên Quốc Trụ - Trưởng Khoa Thanh Nhạc nhạc viện TP.HCM -Hình năm 2001